Aanbestedingsadvies: hoe gaat dit in zijn werk?

We beginnen met kennismaken tijdens een oriënterend gesprek.

Het eerste gesprek

Dat gesprek is bij ons gratis! Tijdens het eerste gesprek maken we kennis en wordt er eerst georiënteerd. Vervolgens bespreken we de opdracht en wordt er een schatting van de kosten gemaakt. Indien we een samenwerking aangaan, ontvangt u een opdrachtbevestiging. Daarin leggen we vast waaruit de opdracht bestaat.

Vervolgprocedure

Zodra de opdrachtbevestiging is ondertekent, starten we met onderstaande procedure:

  • Controle van de documenten en onrechtmatigheden;
  • Opstellen van vragen aangaande nota van inlichtingen;
  • Beoordelen inschrijvingsdocumenten;
  • Juistheid selectie-/gunningsbeslissing;
  • Bepaling aanpak bezwaar/kort geding aanbesteder;
  • Voorbereiding kort geding Rechtbank.