Aanbestedingsregels

Overheden zetten opdrachten in de markt door deze aan te besteden. Door de aanbestedingen moeten zij de beste prijs-kwaliteitverhouding verkrijgen. Welke partijen bij de overheid moeten aanbesteden?

 • Rijksoverheid;
 • Gemeenten, provincies en waterschappen;
 • Publiekrechtelijke instellingen, zoals scholen en universiteiten;
 • Speciale-sectorbedrijven, zoals energie- en watervoorziening, vervoer en postdiensten.

Aanbestedingswet

De Aanbestedingswet 2012 beschrijft de aanbestedingsprocedures. Overheden moeten zich aan de volgende regels houden:

 • Er mag geen onderscheid gemaakt worden naar nationaliteit van de bedrijven;
 • Iedereen krijgt gelijke informatie en worden op dezelfde manier behandeld;
 • De ondernemers krijgen altijd inzicht en informatie over de aanbesteding;
 • De eisen die gesteld worden bij een aanbesteding staan in verhouding tot de werkzaamheden en omvang van de opdracht.

Meer informatie over wijzigingen die hebben plaatsgevonden, kunt u lezen in het artikel Gewijzigde Aanbestedingswet 2012.

Digitale bekendmaking

Sinds juli 2017 maken overheden hun aanbestedingen digitaal bekend. Het is verplicht geworden om de informatie-uitwisseling digitaal te laten verlopen. Dat gebeurt via online marktplein TenderNed.

De digitale aankondiging van een opdracht is de eerste stap van de aanbesteding. Op die manier weten ondernemers om welke aanbesteding het gaat. Ondernemers hoeven slechts één keer hun bedrijfsgegevens in te geven. Dat werkt drempelverlagend en zo is het voor meerdere partijen interessant om mee te doen in de aanbestedingsronde.

Soorten opdrachten voor aanbestedingen

 • Werken
  Hieronder vallen bouwkundige- en civieltechnische werken. Voor deze aanbestedingen moet verplicht gebruikgemaakt worden van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (AWR). Hierin wordt elke aanbestedingsprocedure beschreven.
 • Leveringen
  Aankoop, huur, huurkoop en lease van producten.
 • Diensten
  Opdrachten die niet vallen onder 'werken' en 'leveringen'. Bijvoorbeeld de beveiliging van gebouwen.

Samenvoegen opdrachten verboden

Om kleinere ondernemers ook kans te laten maken op een aanbesteding, mogen de overheden verschillende opdrachten niet samenvoegen tot een grote opdracht. De kleinere ondernemers maken dan veel minder kans.

Een andere reden hiervoor is, dat de overheid niet afhankelijk mag zijn van één partij. Slechts met een goede motivatie kan samenvoegen een keer voorkomen.