Bezwaar/kort geding

Kort geding

‘Op tijd klagen’ is een welbekende en belangrijke juridische uiting. Het houdt in dat als u tijdens een aanbestedingsprocedure geen vragen stelt of bezwaren maakt over de gestelde eisen (en dus de aanbestedende dienst de mogelijkheid geeft nog te herstellen) u achteraf in een kort geding verweten kan worden dat er niet tijdig is 'geklaagd' en dat daardoor het verweer van tafel wordt geveegd.

Dus als u voor het eerst klaagt over de gestelde eisen nadat de opdracht u niet is gegund, kan dat te laat zijn. De inschrijver moet daar sowieso een vraag over hebben gesteld tijdens de procedure.

Klaag op tijd! Onze advocaat kan aangeven wanneer én op welke manier.

Bezwaar

Voorafgaand aan een inschrijving voor een aanbestedingsopdracht is het goed om voorbereid te zijn. Hoe pakt u dit aan?

Tijdens een aanbestedingsprocedure kunt u het gevoel krijgen dat niet alle regels worden nageleefd. Op dat moment schakelt u ons in om u goed te laten adviseren. Wij staan u ook bij in een situatie dat een overheidsinstelling rechtstreeks u benadert voor een project. De kans dat andere bedrijven hier tegen willen procederen maken wij zo klein mogelijk.

Het schrijven van een brief aan de overheid of het starten van een gerechtelijke procedure vanwege een afwijzing kan een positieve uitwerking hebben. Uw motivatie kan een heroverweging tot stand brengen. Hierin is het van belang dat u goed kunt onderbouwen waarom de opdracht door u moet worden uitgevoerd. Neem geen genoegen met de beslissing van de overheidsinstelling.

Wordt u als winnaar van een aanbestedingstraject aangevochten middels een kortgeding? Voeg uzelf in het kortgeding en laat u daarin door ons adviseren. Wij beoordelen de aanvechter en verdedigen uw project.

Klachten

Naast het bezwaar maken op de aanbestedingsprocedure, kunt u klachten indienen bij de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvA). Indien u het gevoel heeft dat aanbestedingsregels niet juist zijn toegepast of u bent in het proces niet goed behandeld, dan dient u de klacht in. De CvA is een partij dat objectief oordeelt. Het is zeer effectief om een klacht in te dienen. Hierin ondersteunen wij u ook.

Andersom kunnen aanbestedende diensten klachten indienen over deelnemende partijen. In die situaties bieden wij ook de nodige ondersteuning en bepalen wij uw juridische positie.

Wij hebben inmiddels tientallen inschrijvers en aanbestedende diensten met succes ondersteunt en daarmee ruime ervaring in het voeren van procedures. Neem gerust contact met ons op om een kennismakingsgesprek in te plannen.