Inzetbaarheid

Voordat u begint

Om de inschrijving voor een aanbesteding een goede kans van slagen te bieden, is het van belang om vooraf alle documenten te bestuderen. Maar doordat het om erg veel overbodige en onduidelijk beschreven informatie gaat, leest een aanbestedingsadvocaat daar gemakkelijk doorheen. Zo komt u snel tot de kern van de documentatie.

Bent u een aanbestedende dienst dan is het goed om van te voren te beoordelen of een opdracht wel moet worden aanbesteed. In dat geval helpen wij bij het opstellen en controleren van de aanbestedingsstukken.

Tijdens het aanbestedingstraject

Wij ondersteunen u als ondernemer door te voorkomen dat er belangenverstrengeling plaatsvindt bij de aanbesteding. Daarbij adviseren we ook over de werkingssfeer van de aanbestedingsregels, correcte toepassing van de technische specificaties en de selectie- en gunningscriteria.

Het verschaffen van de juiste adviezen kan de kans op problemen in een latere fase van het project verminderen. 

Als u niet bent gekozen

Bent u (onterecht) afgewezen voor een aanbestedingsopdracht?

Onze advocaat aanbestedingsrecht ziet mogelijkheden voor u om toch in contact te komen met de overheid voor de aanbesteding. Ongetwijfeld bent u ervan overtuigd dat uw bedrijf de beste keuze is voor de opdracht. Maar hoe gaat u dat kenbaar maken na een afwijzing? Het belangrijkste antwoord hierop is, dat u in samenwerking met onze advocaat alle mogelijke maatregelingen kunt bespreken. Uiteindelijk is het doel om de opdracht alsnog binnen te halen.